จิตอาสา

posted on 20 May 2014 23:22 by myphotos
  (ลงครั้งแรก 20/5/2557) 
 
จิตอาสา คือ ผู้ที่มีจิตใจที่เป็นผู้ให้ เช่น ให้สิ่งของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วยกำลังแรงกาย แรงสมอง ซึ่งเป็นการเสียสละ สิ่งที่ตนเองมี แม้กระทั่งเวลา เพื่อเผื่อแผ่ ให้กับส่วนรวม...อีกทั้งยังช่วยลด "อัตตา" หรือความเป็นตัว เป็นตน ของตนเองลงได้บ้าง
 
 
 
กวาดลานที่วัด

วันพุธที่  28 พฤษภาคม 2557

ที่วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
เวลา : 15:30-17:30

ความรู้สึกหลังทำจิตอาสา : รู้สึกดี มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น  

 


edit @ 24 Jun 2014 10:28:13 by LUKTAN8

Comment

Comment:

Tweet